Bogdanoff, Alexander. 1933. Hunaja ja hunajavalmisteet. WSOY.

Bogdanoff, Alexander. 1934. Mehiläispesät ja niiden rakentaminen. Tieto ja taito 66. WSOY. 2 kpl.

Bonsels, Waldemar. 1912. Die Biene Maja und ihre Ubenteuer. Deutsche Berlags.

Bonsels, Waldemar. 1919. Maija Mehiläisen ihmeelliset seikkailut. WSOY.

Borg, Pekka. 1993. Mehiläinen. Ekologia ja hoito. Suomen Luonnonsuojelun Tuki Oy.

Enbom, Nils-Johan. 1996. Hunajaista tarinaa. Oy Hunajayhtymä - Honungskoncernen Ab. Hunajayhtymä.

v. Frisch, Karl. 1968. Mehiläisten elämästä. Otava.

Grönroos, Einari. 1925. Mehiläishoitajain kalenteri. Gummerus.

Hansson, Åke. 1954. Kort handledning i Biskötsel. Lund.

Hughes, Jill. 1977. Luonto lähikuvassa 12. Mehiläiset, kimalaiset ja ampiaiset. WSOY.

Hämäläinen, E., Korpela, S. & Långfors, K. 1979. Mehiläishoitajan käsikirja. Otava.

Ilkka, Mikko. 1910. Mehiläiskirja. Otava.

Ilkka, Mikko. 1913. Mehiläiskirja. Otava.

Ilkka, Mikko & Matti. 1922. Mehiläiskirja. Otava.

Ilkka, Mikko. 1911. Pieni mehiläiskirja. Otava.

Järvi, Hanna. 1917. Mäkelän Olavi mehiläishoitajana. Otava.

Järvi, Matti. 1913. Mehiläishoidon käsikirja. WSOY.

Järvi, Matti. 1929. Mehiläishoidon käsikirja. WSOY.

Järvi, Matti. 1917. Mehiläiset ja hoito olkipesissä. Karisto.

Järvi, Matti. 1919. Emokasvatus. Karisto.

Järvinen, H., Rantala, E. & Wanamo, K. 1913. Mehiläishoitajien kalenteri. Karisto.

Kaskimies, Einari. 1945. Tuottava mehiläishoito. Pellervo-seura.

Kaskimies, Einari. 1946. Tuottava mehiläishoito. Pellervo-seura.

Koivula, Jalmari. 1948. Taylor-pesä, sen rakenne ja hoito. Omakustanne.

Koskimies, Heikki. & Varis, Anna-Liisa. 1985. Mehiläisten taudit ja tuholaiset. Helsingin yliopisto.

Kuittinen, Risto. 1994. Mehiläishoito. Kaksiemokunta. SML r.y.

Kuurma, E.K. 1945. Kääntöpesä. Siipikarjanhoitajain liiton mehiläishoidollisia julkaisuja n:o 2.

Kuurma, Kaarina. & Pakarinen, Lauri. 1961. Nykyaikainen mehiläishoito. Otava.

Laaksonen, Mikko. 1982. Mehiläishoito, Varroatoosi ja sen torjunta. SuMe r.y.

Laaksonen, Mikko. 1987. Mehiläishoito, Emonkasvatus. SML r.y.

Laaksonen, Mikko. 1993. Mehiläishoito, Emonkasvatus. SML r.y.

Laaksonen, Mikko. 1986. Mehiläishoito, Ohjeita vasta-alkajille. Hunajayhtymä.

Leverén, J. V. 1902. Opastus käytännölliseen mehiläishoitoon. Keisarillisen Suomen Talousseura.

Lindgren, Antero. 1862. Osotus. Ulkomaan mesiläisiä hyödyllisellä tawalla kaitsemaan ja
wiljelemään Suomessa. Turku.

Maeterlinck, Maurice. 1910. Mehiläisten elämä. Otava.

Maeterlinck, Maurice. 1953. Das Leben der Bienen. Fischer Bucherei.

Makkonen, Mirja. 1976. Mehiläisestä hevoseen. Kirjayhtymä.

Mali, Liisa. & Laaksonen, K.J. 1961. Mehiläiskirja. WSOY.

Manner, Otto. 1925. Luonnonmukainen mehiläishoito. Otava.

Martimo, Erik. 1953. Mehiläinen. Pellervo-seura.

Mehiläinen- lehden kaksi ensimmäistä vuosikertaa. 1916 & 1917. Kovakantinen sidos.

Mehiläiset. Sanoma Oy. 1977.

Mehiläistarhaus. Tieto tuottamaan. Maatalouskeskusten liitto. 1986.

Meskanen, Antti. 1993. Ajatuksia mehiläishoidosta. Omakustanne.

Mickwitz, R. 1916. Nosema-rutto eli ns. tarttuva vatsuri mehiläisillä. Maanviljelyshallituksen
tiedonantoja n:o CX.

Müller, Ole. 1955. Mehiläisemojen kasvatus. WSOY.

Mäkinen, Alfred. 1910. Mehiläishoidosta. Kyläläisten kirjasia n:o 47. WSOY.

Pankko, Juhani. 1913. Mehiläishoidosta. Isak Julinin kustannusliike ja kirjapaino.

Peltotalo, Pekka. & Kuusinen, Reijo. Mehiläistarhaajan kalenteri 1990. SML r.y.

Roels, Iliane. 1976. Eläinperhe: Mehiläiset. WSOY.

Root, A.I. & E.R. 1917. The ABC and XYZ of Bee Culture. Medina, Ohio.

Stevens, Frank. 1917. Mehiläisten valtakunnassa. Karisto.

Suomi-mehiläispesä, valmistusohjeet. Siipikarjanhoitajain liiton mehiläishoidollisia
julkaisuja n:o 1. Karisto. 1944.

Teale, E.W. 1949. Kultainen parvi. WSOY.

Tonsley, Cecil. 1977. Hunajaa terveydeksi. Karisto.

Tonsley, Cecil. 1988. Hunajaa terveydeksi. Karisto.

Tuomanen, Lauri. 1931. Lyhyt mehiläishoidon opas. WSOY.

Tuomanen, Lauri. 1945. Mehiläisten hoito. WSOY.

Tuomanen, Lauri. 1952. Matalakehäisen mehiläispesän hoito. WSOY.

Tähkiö, Seppo. 1984. Hunajaa maun mukaan. Otava.

Uccusic, Paul. 1982. Tohtori mehiläinen. Reformi.

Vanamo, Kaarlo. 1911. Mehiläishoidon ja sen tuotteen hunajan eli meden
merkityksestä. Pieni kotikirjasto n:o 8. Karisto.

Vanamo, Kaarlo
. 1911. Mehiläishoidon opas. Lyhyempiä kursseja ja pienwiljelijöitä warten. Karisto.

Winter, A.J. 1818. Anteckningar om Bien och deras Skötsel i Finland. Bibel-Sållskapets Boktryckeri.

Åberg, Johan. 1867. Uudentapasen mehiläishoidon opetus. Dzierzonin tawan mukaan. Suomen talousseura.


Puutelista kirjoista ja lehdistä

Seuraavat tiedossani olevat kirjat minulta puuttuvat. Olisin kiinnostunut niiden hankinnasta. Samoin voisin myydä tai vaihtaa minulla muutamasta kirjasta olevia dublikaatteja ( merkitty yllä olevaan luetteloon ).
Lisäksi minulta puuttuu mehiläislehtien useita vuosikertoja ja yksittäisiä numeroita eri vuosikerroista. Olen kiinnostunut myös niistä.
Kaikesta alalta julkaistusta en ole tietoinen, joten luetteloni voi olla varsin puutteellinen.


De Mellifica. Turku 1707.

Björklund, Carl. 1747. Akateeminen väitöskirja mehiläishoidon mahdollisuuksista Suomessa. Turku.

Hoffman, Traudel. 1972. Surrurrur, Mehiläisten elämästä. Kansankulttuuri Oy, Leipzig.

Lindgren, Anders. 1839. Lyhyät neuvot Ulkomaa-Mesiläisten eli Biin-hyödyttäväisestä kaitsemisesta ja viljelemisestä Suomessa. Turku.

Mickwitz, Paul. 1910. Sikiömädästä.

Mickwitz, Paul. 1912. Hunaja ja sen käyttö taloudessa ja lääkkeenä. G. F. Stockman.

Salava, A. Kansan mehiläispesä. Pesän piirustukset.

Sinclair, W. 1974. Miten mehiläinen elää. WSOY.

Suomen mehiläishoitajat. Vuosikirja 1930. Suomen Mehiläishoitajain julkaisuja n:o 1.

Suomen mehiläishoitajat. Vuosikirja 1931. Suomen Mehiläishoitajain julkaisuja n:o 2.

Suomen mehiläishoitajat. Vuosikirja 1932. Suomen Mehiläishoitajain julkaisuja n:o 3.

Vanamo, Kaarlo. 1912. 100 neuvoa hunajan käyttämisestä lääkkeenä ja
ravintona sekä 10 neuvoa vahan soveliaisuudesta erilaisiin tarkoituksiin.
Pieni Kotikirjasto n:o 12. Karisto.